Φροντιστήριο «Θετικό Μπαλωμένος»
Συνεργασία με τους γονείς

Μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού.

Συνεργασία γονέων & καθηγητών

Πρωταρχική μέριμνα του φροντιστηρίου μας είναι η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, τόσο μεταξύ μαθητών – καθηγητών, όσο και μεταξύ γονέων – καθηγητών. Στο φροντιστήριο «Θετικό Μπαλωμένος» οι γονείς – κηδεμόνες έχουν υπεύθυνη, λεπτομερή και διαρκή ενημέρωση για την προφορική και γραπτή επίδοση των μαθητών, αλλά και για θέματα που αφορούν στη γενικότερη συμπεριφορά τους ή τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τον κάθε μαθητή να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις εξετάσεις του, αλλά και να συμβάλουμε στη διάπλαση χαρούμενων εφήβων με ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Για τους λόγους αυτούς πραγματοποιούνται:
• Συχνές προσωπικές συναντήσεις με τους γονείς, τους καθηγητές και τη διεύθυνση (προγραμματισμένες ή έκτακτες)
• Συχνή τηλεφωνική επικοινωνία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (π.χ. σε περιπτώσεις απουσίας του μαθητή, μειωμένης επίδοσης κ.λ.π.)
• Οργανωμένες συγκεντρώσεις γονέων – κηδεμόνων

Επικοινωνία

Είμαστε άμεσα στη διάθεση κάθε γονέα – κηδεμόνα ώστε να απαντήσουμε σε όλα σας τα ερωτήματα. Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και στείλτε μας το μήνυμά σας.

13 + 11 =