Φροντιστήριο «Θετικό Μπαλωμένος»
Β’ Λυκείου

Δείτε όλο το πρόγραμμα σπουδών της Β’ Λυκείου.

Πρόγραμμα σπουδών

Τα προγράμματα σπουδών κάθε τάξης είναι διαμορφωμένα με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, αλλά και να αποφεύγονται οι περιττές ώρες διδασκαλίας που στερούν από τα παιδιά τον ελεύθερο χρόνο τους και επιβαρύνουν οικονομικά τους γονείς.

Θετική κατεύθυνση:
Φυσική: 4 ώρες
Μαθηματικά: 2 ώρες
Φυσική γενικής παιδείας: 2 ώρες
Χημεία: 2 ώρες
Άλγεβρα: 3 ώρες
Γεωμετρία: 1 ώρα
Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση): 2 ώρες
Σύνολο: 16 ώρες
*Από τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς ξεκινά η διδασκαλία ύλης της Γ΄λυκείου. Ειδικά για τους μαθητές που ενδιαφέρονται για επιστήμες υγείας ξεκινούν μαθήματα βιολογίας (2 ώρες), ενώ για τους μαθητές που ενδιαφέρονται για επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής ξεκινούν μαθήματα Αρχών οικονομικής θεωρίας (2 ώρες) και Ανάπτυξης εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (2 ώρες).

Θεωρητική κατεύθυνση:
Αρχαία ελληνικά: 6 ώρες
Λατινικά: 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση): 2 ώρες
Σύνολο: 10 ώρες
*Από τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς ξεκινά η διδασκαλία ύλης της Γ΄λυκείου και προστίθεται το μάθημα της Ιστορίας (2 ώρες).

Δείτε τα μαθήματα και το πρόγραμμα σπουδών όλων των τάξεων

Γ’ Λυκείου

✓Επιστήμες υγείας και ζωής
✓Θετικές και τεχνολογικές επιστήμες
✓Επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής
✓Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες
Περισσότερα

Β’ Λυκείου

✓Θετική κατεύθυνση
✓Θεωρητική κατεύθυνση
*Από τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς ξεκινά η διδασκαλία ύλης της Γ΄λυκείου
Περισσότερα

Α’ Λυκείου

✓Θετική κατεύθυνση
✓Θεωρητική κατεύθυνση
Περισσότερα

Γ’ Γυμνασίου

✓Φυσική
✓Χημεία
✓Μαθηματικά
✓Αρχαία
✓Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)
Περισσότερα

Β’ Γυμνασίου

✓Φυσική
✓Χημεία
✓Μαθηματικά
✓Αρχαία
✓Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)
Περισσότερα

Α’ Γυμνασίου

✓Φυσική
✓Μαθηματικά
✓Αρχαία
✓Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)
Περισσότερα